صرفه‌جویی 3.5 میلیارد دلاری با افزایش آمادگی نیروگاه‌های کشور

مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی با اشاره به اینکه در حال حاضر آمادگی نیروگاه‌ها از مرز 93 درصد عبور کرده است، گفت: افزایش 10 درصدی آمادگی نیروگا‌ه‌ها در طی یک دهه اخیر 3.5 میلیارد دلار صرفه‌جویی به همراه داشته است.

به گزار پايگاه خبري مهرگان پرس ،محسن طرزطلب با اشاره به اقدامات صورت گرفته صنعت برق حرارتی در طی یک دهه اخیر، گفت: در روزهای آغازین سال 1390 ظرفیت نامی نیروگاه‌های حرارتی حدود 54 هزار مگاوات بود که این رقم در حال حاضر با افزایش 25 درصدی از مرز 68 هزار مگاوات عبور کرده است. همچنین در اوایل دهه 90 حداکثر نیاز مصرف حدود 42 هزار مگاوات بود که این رقم تابستان امسال به بیش از 58 هزار مگاوات افزایش پیدا کرد.
وی یادآور شد: میزان تولید برق نیروگاه‌های حرارتی در نیمه نخست سال 90 حدود 121 هزار میلیارد کیلووات ساعت و در 6 ماهه نخست سال گذشته 152 هزار میلیارد کیلووات ساعت بوده است که این رقم در نیمه نخست سال جهش تولید با افزایش حدود 10 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته از مرز 167 هزار میلیارد کیلووات ساعت گذشت.
طرزطلب ادامه داد: در آن مقطع زمانی میزان مصرف سوخت سالانه نیروگاه‌های کشور حدود 57 میلیارد مترمکعب بود که این رقم سال گذشته به 74 میلیارد مترمکعب رسید. در آن سال‌ها 62 درصد سوخت نیروگاه‌ها توسط گاز طبیعی و 38 درصد آن توسط سوخت مایع تامین می‌شد؛ عاملی که افزایش ضریب خروج اضطراری واحدها، دشواری بهره‌برداری نیروگاه‌ها و آسیب‌‌دیدگی بویلرها را به همراه داشت.
مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی با تاکید بر اینکه در نیمه نخست امسال حدود 90 درصد سوخت نیروگاه‌ها از طریق گاز طبیعی تامین شده است، اضافه کرد:‌ اقدامات صورت گرفته در طی چند سال اخیر موجب شده است تا در نیمه نخست امسال از میان 45 میلیارد مترمکعب سوخت مصرفی نیروگاه‌ها حدود 40 میلیارد مترمکعب آن از طریق سوخت گاز طبیعی تامین شود.
وی ادامه داد: راندمان نیروگاه‌ها در آن دوران حدود 36.9 درصد بود که این رقم در حال حاضر با اقداماتی از قبیل تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل‌ترکیبی به 38.7 درصد افزایش یافته و براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته تا پایان سال به حدود 39 درصد خواهد رسید.
طرزطلب افزود: در اوایل سال 90 ضریب خروج اضطراری واحدها 16.6 درصد و میزان آمادگی نیروگاه‌ها حدود 83.4 درصد بود که میزان خروج اضطراری واحدها در حال حاضر به هفت درصد کاهش پیدا کرده و آمادگی نیروگاه‌ها از مرز 93 درصد عبور کرده است.
مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی تاکید کرد: افزایش 10 درصدی آمادگی نیروگا‌ه‌ها در طی چند سال اخیر 3.5 میلیارد دلار صرفه‌جویی به همراه داشته است.