ضرورت فرهنگ‌سازی مصرف بهینه آب با زبان هنر

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با اشاره به تاثیرگذاری هنر بر ضرورت فرهنگ‌سازی مصرف بهینه آب با زبان هنر تاکید کرد.

به گزارش مهرگان پرس،"قاسم تقی‌زاده خامسی" روز دوشنبه در آئین اختتامیه و معرفی آثار برتر جشنواره ملی نقاشی آب، اظهار کرد: از ابتدای خلقت انسان هنر آغاز شده و انسان هم هنرمندانه خلق شده است.
وی اضافه کرد: هنر از ابتدای خلقت وجود داشته و امروز نیز این مهم در ابعاد مختلف زندگی ما توسعه پیدا کرده است.
به‌ گفته معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا، باید بتوان در امور بسیار مهم با زبان هنر فرهنگ‌سازی کرد.
تقی‌زاده خامسی با بیان اینکه اکنون چالش اصلی در کشور موضوع آب است، خاطرنشان کرد: ما در یک کشور خشک و نیمه خشک زندگی می‌کنیم که دچار تغییر اقلیم شده‌ایم؛ اما موضوع مصرف بهینه به‌خصوص در بخش کشاورزی مناسب نیست‌.
وی افزود: امروز باید بدانیم استفاده بهینه از آب با آینده و سرنوشت کودکان گره خورده است.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا در پایان گفت: زبان هنر بسیار مهم و پر اهمیت بوده و این مهم در اثرگذاری بر مردم نقش اساسی دارد.

منبع: پاون