مطالب برچسب خورده با "محسن طزرطلب"

  • برنامه‌ جوان‌سازی چند نیروگاه پیر

    یادداشت محسن طزرطلب،‌ مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی؛

    برنامه‌ جوان‌سازی چند نیروگاه پیر

    شرکت تولید نیروی برق حرارتی درصدد است علاوه بر احداث واحدهای جدید نیروگاهی، نیروگاه‌های قدیمی و فرسوده را از مدار خارج و به جای آنها نیروگاه‌های جدید مستقر کند.