مطالب برچسب خورده با "محمد تاجيك"

  • جشن نیکوکاری؛ دست‌گیر باش تا دستت را بگیرند!

    جشن نیکوکاری؛ دست‌گیر باش تا دستت را بگیرند!

    چه اشک‌هایی که از سر نداری و رنج، بر زمین آرزو ریخته می‌شود و چه دل‌های نازکی که از سر اضطرار و ناراحتی شکسته می‌گردد!پدرانی که عرق شرمساری در مقابل خواسته فرزندان خود بر زمین می‌ریزند؛اما همه این تیره روزی‌ها می‌تواند با همت و ملاطفت نوعدوستان به روشن روزهای دل انگیزی تبدیل شود.