محمود مريديان معاون آموزشي آموزش و پرورش شهرستان سيلاخور شد

با حكم رئيس اداره آموزش و پرورش شهرستان سيلاخور در استان لرستان محمود مريديان معاون آموزشي آموزش و پرورش شهرستان سيلاخور شد

به گزارش مهرگان پرس از لرستان، رئيس رئيس اداره آموزش و پرورش شهرستان سيلاخور در استان لرستان، محمود مريديان معاون آموزشي آموزش و پرورش شهرستان سيلاخور شد

در بخشي از حكم ايشان آمده است:نظر به تعهد  شايستگي و تجارب ارزنده در سطوح مختلف آموزشي در منطقه به عنوان معاون اموزشي منطقه سيلاخور منصوب مي شويد، باعث اميدواري است كه جهت ارتقا سطح آموزشي منطقه تلاش نماييد.

گفتني است محمود مريديان با مدرك كارشناسي ارشد برنامه ريزي درسي در سطوح مختلفآموزشي  فعاليت نموده كه امروز با تجارب ارزنده قطعا در اين خصوص مي تاند مثمر ثمر باشد.

مدير مسئول و تحريريه پايگاه خبري مهرگان پرس براي ايشان ارزوي موفقيت در مسئوليت جديد دارد.