مدیرکل دفتر رودخانه‌های مرزی و منابع آب مشترک وزارت نیرو منصوب شد

طی حکمی از سوی معاون آب و آبفای وزیر نیرو، "صدیقه ترابی" به عنوان مدیرکل دفتر رودخانه‌های مرزی و منابع آب مشترک وزارت نیرو منصوب شد.

به گزارش مهرگان پرس،قاسم تقی‌زاده خامسی در این حکم، بر تدوین سند راهبردی آب‌های مرزی و مشترک با همکاری دستگاه‌های ذیربط، انجام مذاکرات و اجرای معاهدات، موافقت‌نامه‌ها و پروتکل‌های مرزی و پیگیری تنظیم و مبادله موافقت‌نامه‌های جدید مورد نیاز، صیانت از حقابه‌های مرزی در چارچوب معاهدات دوجانبه، چند جانبه و قواعد بین‌المللی، هدایت، مشارکت و پیگیری امور کمیسیون‌ها، کمیته‌ها و کارگروه‌های مشترک و اجلاس‌های دوجانبه و چندجانبه و سیاستگذاری و مشارکت در تدوین برنامه‌های بهره‌برداران و حفاظت از تاسیسات و سازه‌های آبی مشترک با کشورهای همسایه و حل و فصل مباحث فی‌مابین تاکید کرده است.
بر اساس این حکم همچنین، هماهنگی با بخش‌های مختلف وزارت نیرو از جمله حوضه‌های آبریز مرزی و مرکز مطالعات  رودخانه‌های مرزی و منابع آب مشترک با هدف اجماع در فرآیندهای تصمیم‌گیری مربوط به منابع آب مرزی و مشترک در سطح وزارت نیرو، تعامل با نهادها و سازمان‌های بین‌المللی مرتبط و پیگیری تثبیت مرزهای رودخانه‌ای و ساماندهی بستر و کناره‌ رودخانه‌های مرزی در چارچوب قوانین و مقررات ملی و بر اساس قراردادها و پروتکل‌های دو جانبه با کشورهای همسایه مورد اشاره قرار گرفته است.
پیگیری تامین مالی برای پروژه‌های ساماندهی رودخانه‌های مرزی و اجرای پروژه‌های مشترک با کشورهای همسایه، رصد، ارزیابی و تحلیل سیاست‌ها، برنامه‌ها و حوادث بین‌المللی مرتبط با هیدروپلیتیک منطقه و جهان، تدوین سیاست‌های رسانه‌ای در خصوص آب‌های مرزی و منابع آب مشترک و انجام مطالعات و پژوهش‌های موردنیاز از جمله موضوعات دیگری است که در این حکم  مورد تاکید قرار گرفته است.

منبع: پاون