مرور قوانین دست وپاگیر پیش روی تولید در استانداري كردستان

نشست شورای گفتگوی بخش خصوصی ودولتی امروز با محور مرور قوانین دست وپاگیر پیش روی تولید در استانداری کردستان تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهرگان پرس درسنندج، معاون امور اقتصادی استاندار کردستان در این نشست گفت: هدف از مقررات زدایی، ایجاد شفافیت، کاهش بروکراسی اداری و تردد‌های های بی مورد است.

خالدجعفری افزود: تداوم فعالیت‌های اقتصادی نیازمند بازنگری قوانین دست و پاگیر گذشته است چرا که یک سری قوانین در برهه‌ای خاس در یک مورد به خصوص وضع شده، و اکنون کارایی خود را از دست داده است.

وی با اشاره به شعار سال و نام گذاری سال ۱۴۰۰ به نام پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها افزود: رفع موانع پیش روی اشتغال و تولید و ادامه حیات واحد‌های صنعتی اکنون نیازمند مروری جدی بر قوانین است.

یکی از مشکلات طرح شده در این نشست بررسی عدم دسترسی کارفرمایان به سامانه جامع روابط کار بود که مانعی در راستای تحقق رسیدگی به شکایات کارگران محسوب می شود