مطالب برچسب خورده با "مرکز تحقیق و توسعه آبفای استان اصفهان راه‌اندازی ش"

  • راه‌اندازی مرکز تحقیق و توسعه آبفای استان اصفهان

    راه‌اندازی مرکز تحقیق و توسعه آبفای استان اصفهان

    معاون منابع انسانی و تحقیقات شرکت آبفای استان اصفهان گفت: مرکز تحقیق و توسعه شرکت آبفای استان با هدف متمرکز کردن تمامی پایلوت‌های تحقیقاتی انجام شده که تاکنون به‌صورت پراکنده در محیط‌ تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب و دانشگاه‌ها صورت می‌گرفت، راه‌اندازی شد.