مشوق‌های جدید دولت جهت سرمایه‌گذاری در نیروگاه برق آبی ارس – قره‌چیلر

دولت برای افزایش جذابیت و سودآوری سرمایه‌گذاری در طرح نیروگاه برق آبی ارس – قره چیلر، شرایط ویژه ای در نظر گرفته است.

به گزارش پايگاه خبري مهرگان پرس، مهندس احمد خانی، مجری طرحهای مشارکت عمومی خصوصی این شرکت با اعلام این خبر افزود: طرح نیروگاه بر‌ق‌آبي ارس در محدوده شمال غربي کشور در استان آذربايجان شرقي و در 60 کيلومتري شهرستان جلفا و در حد فاصل مرز جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ارمنستان واقع شده است.

هدف این طرح، استفاده از پتانسيل رودخانه ارس در مرز مشترك ايران و ارمنستان براي توليد انرژي الکتريکي است. بر اساس آمار موجود، ميزان آب عبوري رودخانه ارس در اين محدوده حدود 4.5 ميليارد مترمکعب در سال می‌باشد و مقرر است دو طرح تقریبا مشابه در هر یک از این کشورها برای استفاده از این پتانسیل احداث گردد. طرح نیروگاه برق آبی در سمت ایران قره چیلر و طرح سمت ارمنستان مگری نامیده می‌شوند. مقدار انرژی تولیدی طرح نیروگاه برق آبی ارس- قره چیلر بر اساس مطالعات مرحله دوم حدود 795 گیگاوات ساعت در سال است که با نصب دو واحد نیروگاهی با ظرفیت هر یک 50 مگاوات حاصل خواهد شد.

این طرح بزرگ ملی، علاوه بر تولید انرژی تجدیدپذیر، باعث تقویت و تعمیق روابط دو کشور ایران و ارمنستان خواهد شد.

حدود كار برای متقاضیان شامل تأمين مالي، طراحي، احداث، بهره‌برداري و انتقال طرح به روش BOT است که زمان احداث 5 سال و دوره بهره برداری آن 20 سال در نظر گرفته شده است. مشخصات كلي اين پروژه شامل احداث بند انحرافي بتني به ارتفاع حدود 8 متر به همراه كليه تاسيسات مربوطه، تونل آب‌بر به قطر حفاري 9.8 متر و طول حدود 17700 متر و تجهيزات هيدرومكانيكي آن، يك نيروگاه جرياني با ظرفيت 100 مگاوات (دو واحد 50 مگاواتي) و تجهيزات الكترومكانيكي، الكتريكي و تأسيسات برقي مكانيكي مربوطه، پست GIS، خط انتقال برق به طول حدود 45 كيلومتر و پست 230 كيلوولت، راه‌هاي جايگزيني و دسترسي جمعاً به طول حدود 1370 متر (شامل 360 متر تونل)، خدمات مهندسي طراحي و هزينه تملك اراضي مورد نياز است.

خانی در ادامه افزود: این طرح به استناد ماده 27 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (الحاق 2) و با استفاده از تسهیلات و مشوقهای تبصره 19 قانون بودجه سنواتی به بخش غیر دولتی واگذار خواهد شد. شرکت دولتی توسعه منابع آب و نیروی ایران، به عنوان سرمایه پذیر این طرح، مدارک مربوط به جذب سرمایه گذار در چارچوب مشارکت عمومی خصوصی (PPP) تدوین و آگهی انتخاب و ارزیابی متقاضیان سرمایه گذاری را به چاپ رسانده که در سایت شرکت آب و نیرو به آدرس http://fa.iwpco.ir قابل ملاحظه و دانلود است.

بنابر اعلام مجری این طرح، تمامی مجوزهای لازم از جمله مجوزهای زیست محیطی، سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی، میراث فرهنگی و گردشگری، تاییدیه پروژه تحت مکانیسم توسعه پاک (CDM)، پدافند غیرعامل و نیز مجوز تخصیص و گذر آب توسط سرمایه پذیر اخذ و طرح آماده سرمایه گذاری و اجراست.

خرید تضمینی برق در طول مدت بهره برداری، که ده سال نخست آن بر اساس قیمت حاصل از مناقصات شرکت مادرتخصصی برق حرارتی و ده سال بعد از آن طبق قیمت بازار برق می‌باشد.

لازم به توضیح است با اعمال این تسهیلات متنوع و جدید، مقبولیت مالی طرح برای سرمایه گذار افزایش یافته و سرمایه گذار منتخب میتواند با سرمایه گذاری مطمئن و با احداث و بهره برداری از یک طرح مهم و استراتژیک ملی علاوه بر کمک به سازندگی و آبادانی کشور، سود بلند مدت به دست آورد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، مهندس احمد خانی، مجری طرحهای مشارکت عمومی خصوصی این شرکت با اعلام این خبر افزود: طرح نیروگاه بر‌ق‌آبي ارس در محدوده شمال غربي کشور در استان آذربايجان شرقي و در 60 کيلومتري شهرستان جلفا و در حد فاصل مرز جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ارمنستان واقع شده است.

هدف این طرح، استفاده از پتانسيل رودخانه ارس در مرز مشترك ايران و ارمنستان براي توليد انرژي الکتريکي است. بر اساس آمار موجود، ميزان آب عبوري رودخانه ارس در اين محدوده حدود 4.5 ميليارد مترمکعب در سال می‌باشد و مقرر است دو طرح تقریبا مشابه در هر یک از این کشورها برای استفاده از این پتانسیل احداث گردد. طرح نیروگاه برق آبی در سمت ایران قره چیلر و طرح سمت ارمنستان مگری نامیده می‌شوند. مقدار انرژی تولیدی طرح نیروگاه برق آبی ارس- قره چیلر بر اساس مطالعات مرحله دوم حدود 795 گیگاوات ساعت در سال است که با نصب دو واحد نیروگاهی با ظرفیت هر یک 50 مگاوات حاصل خواهد شد.

این طرح بزرگ ملی، علاوه بر تولید انرژی تجدیدپذیر، باعث تقویت و تعمیق روابط دو کشور ایران و ارمنستان خواهد شد.

حدود كار برای متقاضیان شامل تأمين مالي، طراحي، احداث، بهره‌برداري و انتقال طرح به روش BOT است که زمان احداث 5 سال و دوره بهره برداری آن 20 سال در نظر گرفته شده است. مشخصات كلي اين پروژه شامل احداث بند انحرافي بتني به ارتفاع حدود 8 متر به همراه كليه تاسيسات مربوطه، تونل آب‌بر به قطر حفاري 9.8 متر و طول حدود 17700 متر و تجهيزات هيدرومكانيكي آن، يك نيروگاه جرياني با ظرفيت 100 مگاوات (دو واحد 50 مگاواتي) و تجهيزات الكترومكانيكي، الكتريكي و تأسيسات برقي مكانيكي مربوطه، پست GIS، خط انتقال برق به طول حدود 45 كيلومتر و پست 230 كيلوولت، راه‌هاي جايگزيني و دسترسي جمعاً به طول حدود 1370 متر (شامل 360 متر تونل)، خدمات مهندسي طراحي و هزينه تملك اراضي مورد نياز است.

خانی در ادامه افزود: این طرح به استناد ماده 27 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (الحاق 2) و با استفاده از تسهیلات و مشوقهای تبصره 19 قانون بودجه سنواتی به بخش غیر دولتی واگذار خواهد شد. شرکت دولتی توسعه منابع آب و نیروی ایران، به عنوان سرمایه پذیر این طرح، مدارک مربوط به جذب سرمایه گذار در چارچوب مشارکت عمومی خصوصی (PPP) تدوین و آگهی انتخاب و ارزیابی متقاضیان سرمایه گذاری را به چاپ رسانده که در سایت شرکت آب و نیرو به آدرس http://fa.iwpco.ir قابل ملاحظه و دانلود است.

بنابر اعلام مجری این طرح، تمامی مجوزهای لازم از جمله مجوزهای زیست محیطی، سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی، میراث فرهنگی و گردشگری، تاییدیه پروژه تحت مکانیسم توسعه پاک (CDM)، پدافند غیرعامل و نیز مجوز تخصیص و گذر آب توسط سرمایه پذیر اخذ و طرح آماده سرمایه گذاری و اجراست.

خرید تضمینی برق در طول مدت بهره برداری، که ده سال نخست آن بر اساس قیمت حاصل از مناقصات شرکت مادرتخصصی برق حرارتی و ده سال بعد از آن طبق قیمت بازار برق می‌باشد.

لازم به توضیح است با اعمال این تسهیلات متنوع و جدید، مقبولیت مالی طرح برای سرمایه گذار افزایش یافته و سرمایه گذار منتخب میتواند با سرمایه گذاری مطمئن و با احداث و بهره برداری از یک طرح مهم و استراتژیک ملی علاوه بر کمک به سازندگی و آبادانی کشور، سود بلند مدت به دست آورد.