مصوبه تامین برق مشترکان برق صنعتی با قدرت پنج مگاوات از طریق بورس انرژی ابلاغ شد

ا ابلاغ معاون اول رئیس جمهور کلیه مشترکان صنعتی برق با قدرت بالای پنج مگاوات، موظف به تامین انرژی الکتریکی مورد نیاز خود از طریق قراردادهای دو جانبه و یا سایر روش های متداول در بورس انرژی شدند.

  به گزارش پايگاه خبري مهرگان پرس به  نقل از «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» در جلسه هیئت وزیران مورخ ۱۶ مهر ۱۳۹۹، دولت به منظور ايجاد چرخه اقتصادي مناسب در صنعت برق، تشکیل بازار رقابتي و بالا بردن راندمان توليد، ایجاد توسعه پايدار صنعت برق كشور و امنيت عرضه برق، کلیه مشترکان صنعتی برق با قدرت بالای پنج مگاوات را موظف به تأمین انرژی الکتریکی مورد نیاز خود از طریق قراردادهای دو جانبه و یا سایر روش های متداول در بورس انرژی کرد.
بر اساس این مصوبه دولت، وزارت نیرو و بورس انرژی موظف شدند زیرساخت‌های لازم را برای تأمین برق سایر مشترکان (از جمله مشترکان تجاری بالای ۵ مگاوات) از طریق قراردادهای دو جانبه یا روش های متداول بورس انرژی فراهم کرده به گونه‌ای که براساس یک برنامه زمانبندی شده، طی دو سال آینده تمام مشترکان بالای یک مگاوات مشمول این موضوع شوند.
همچنین در مواردی که تامین برق مصارف مازاد بر الگوی مصرف (به تشخیص وزارت نیرو) از مصارف کمتر از الگو قابل تفکیک باشد، مصرف مازاد بر الگو از طریق ساز و کار مصوب تامین خواهد شد.مصوبه انرژي