معرفی 243 مشترک دریافت گواهی ظرفیت به بورس انرژی

از آغاز عقد قراردادهای گواهی ظرفیت (بهمن سال 98) تاکنون، 243 مشترک برای دریافت این گواهی به شرکت بورس انرژی معرفی شدند.

به گزارش مهرگان پرس،بر اساس اعلام شرکت مدیریت شبکه برق ایران، در این مدت 253 معامله به حجم 1521 مگاوات انجام شده است.
بنابر این گزارش، ارزش مجموع معاملات انجام شده در تالار معاملات اوراق گواهی ظرفیت بورس انرژی تاکنون 18 هزار و 244 میلیارد و 550 میلیون ریال با حداکثر قیمت معامله شده که 24 میلیون و 273 هزار ریال بر کیلووات ساعت بوده است.
تاکنون 4190 مگاوات درخواست از طرف شرکت مدیریت شبکه به سازمان بورس معرفی شده که 2669 مگاوات هنوز خریداری نشده و این در حالی است که اکنون 607 مگاوات گواهی ظرفیت قابل عرضه وجود دارد.
این گزارش حاکی است، گواهی ظرفیت سندی است قابل معامله که با اجازه وزارت نیرو مبتنی بر ایجاد ظرفیت نیروگاهی قابل اتکای جدید و یا کاهش قدرت قراردادی مشترکان موجود صادر می‌شود. واحد گواهی ظرفیت کیلووات است که معرف تعهد تدارک یک کیلووات ظرفیت مطمئن نیروگاهی به مدت نامحدود است.

منبع: پاون