مطالب برچسب خورده با "منابع آب ايران"

  • ۵۵.۴ میلی‌متر بارندگی در کشور تا نیمه آذرماه

    نگاهی به وضعیت‌ بارش‌های کشور از ابتدای سال آبی تاکنون؛

    ۵۵.۴ میلی‌متر بارندگی در کشور تا نیمه آذرماه

    گزارش شرکت مدیریت منابع آب ایران نشان می‌دهد میزان بارندگی‌‌های کشور از ابتدای مهر تا پانزدهم آذرماه سال‌جاری به ۵۵.۴ میلی‌متر رسیده و افزایش ۹ درصدی بارش‌ها نسبت به سال گذشته ثبت شده است.