مطالب برچسب خورده با "مهرگان پرس ، احمد خاني، شهرام نوروزي فتوحيه"

  • نیروگاه برق آبی ارس - قره چیلر نماد رسالت دولت در تقویت بخش غیردولتی

    نیروگاه برق آبی ارس - قره چیلر نماد رسالت دولت در تقویت بخش غیردولتی

    در سال‌های اخیر و در راستای تسریع در ادامه واگذاری امور اقتصادی و عمرانی دولت به بخش غیر دولتی، ارگانها و سازمانهای تصمیم‌گیر همچون دولت، مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه، طرحی را پیشنهاد نموده و در حال اجرا دارند که امید است با کمک آن، طرحهای کوچک و بزرگ مشمول، امکان آغاز و یا تکمیل در کمترین زمان ممکن را داشته باشن