مطالب برچسب خورده با "ميزان مصرف برق كشور بيش از ۶۵ هزار مگاوات است/ صاد"