مطالب برچسب خورده با "میدان های نفتی"

  • تولد یك مخزن نفتی جدید در میدان نرگسی

    مدیرعامل مناطق نفت‌خیز جنوب خبر داد:

    تولد یك مخزن نفتی جدید در میدان نرگسی

    مهرگان پرس- مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب از تولیدی شدن مخزن بنگستان میدان نرگسی برای نخستین بار ،با حفاری چاه شماره ۱۳ میدان نرگسی در قالب طرح ۲۸ مخزن، خبر داد.