مطالب برچسب خورده با "نمایشگاه بهترین بستر برای تعامل فعالان صنعت برق"

  • نمایشگاه بهترین بستر برای تعامل فعالان صنعت برق

    مدیرعامل شرکت برق حرارتی:

    نمایشگاه بهترین بستر برای تعامل فعالان صنعت برق

    مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی: نمایشگاه صنعت برق به‌عنوان بزرگترین رخداد صنعت برق فرصت و بستری برای برقراری تعاملات هرچه بیشتر بین تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و پیمانکاران صنعت برق در شکوفایی بیشتر این حوزه و حل مشکلات موجود است.