کد خبر: 196
سه شنبه , 29 مهر 1399 - 18:43
هديه مرادي فرد شاعر جوان لرستاني مي سرايد

شاعر جوان لرستاني هدیه مرادی فرد متولد دی 1380 است كه به تازگي درسش به اتمام رسيده و چند سالي ميشود كه به شعر علاقمند شده است.

به گزارش پايگاه خبري مهرگان پرس ، هديه مرادی فرد شاعر جوان و نوپاي لرستاني كه طي سه سال گذشته به شعر  و شعر سرودن علاقمند شده است اكنون به مرحله اي  رسيده كه شعرهايش در سال جاري  در نشريات محلي و استاني در استان هاي لرستان و خوزستان منتشر مي شود.

وي كه علاقمنديش را با اشعار حافظ ومولانا  آغاز كرده اكنون استمرا و توجه به سرودن اشعار  خود را در زمره دوستداران و علاقمندان اين هنر ايراني قلمداد نمود و اميدوار است كه بتواند از تجربيات اساتيد مختلف استان لرستان نيز بهرمند گردد.به تازگي نيز يكي از اشعار اين جوان خوش ذوق نيز در نشريه آنزان منتشر شده است با آرزوي موفقيت براي اين  جوان لرستاني جهت مشاهدي بخشي از سرودهاي بانو مرادي فرد