هشدار وقوع سیل با بارندگی‌های اخير در کشور

موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو با پیش‌بینی وقوع بارش‌ها در مناطق واقع در نوار شمالی و برخی از مناطق مرکزی، غرب و همچنین در جنوب کشور اعلام کرد که در برخی از استان‌ها بارش می‌تواند با سیلاب همراه باشد.

به گزارش مهرگان پرس از موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو، متوسط و بیشینه بارش برای حوضه‌های ۶ گانه آبریز اصلی کشور در حوضه آبریز دریای خزر متوسط بارش ۲۴.۸ میلیمتر و بیشینه آن ۱۰۳.۱ میلیمتر بارندگی پیش‌بینی شده است.

 
برای حوضه آبریز دریاچه ارومیه متوسط بارش ۲۱.۳ و بیشینه ۵۴.۴ میلیمتر بارندگی پیش‌بینی می‌شود. همچنین حوضه آبریز فلات مرکزی دارای متوسط بارشی ۷.۱ و بیشینه ۷۰.۱ میلیمتر بارندگی خواهد بود.
 
در حوضه آبریز قره قوم متوسط بارش ۵.۵ و بیشینه ۱۸.۹ میلیمتر بارندگی خواهد بود و در حوضه آبریز مرزی شرق با متوسط بارشی ۰.۴  و بیشینه ۱۰.۲ میلیمتر بارندگی پیش بینی شده است.
 
همچنین برای حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان متوسط بارشی ۱.۸ و با بیشینه ۵۷.۶ میلیمتر بارندگی پیش بینی شده است.
 
این متوسط و بیشینه در هفته دوم منتهی به ۲۱ آبان ماه در حوضه آبریز دریای خزر متوسط بارش ۵.۱ میلیمتر و بیشینه آن ۵۰.۱ بارندگی پیش‌بینی شده است.
 
برای حوضه آبریز دریاچه ارومیه متوسط بارش ۰.۳ و بیشینه ۴.۳ میلیمتر بارندگی پیش‌بینی می‌شود و حوضه آبریز فلات مرکزی دارای متوسط بارشی ۲.۹ و بیشینه ۳۲ میلیمتر بارندگی خواهد بود.
 
در حوضه آبریز قره قوم متوسط بارش ۱.۳ و بیشینه۸.۳ میلیمتر بارندگی خواهد بود. همچنین در حوضه آبریز مرزی شرق با متوسط بارشی ۰.۱ و بیشینه ۳.۸ میلیمتر بارندگی پیش بینی شده است.
 
برای حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان متوسط بارشی ۰.۸ و با بیشینه ۱۳.۸ میلیمتر بارندگی پیش بینی شده است.