مطالب برچسب خورده با "همكاري‌هاي اقتصادي تهران و بغدادآينده بسيار خوبي ب"

  • همكاري‌هاي اقتصادي تهران و بغدادآينده بسيار خوبي براي توسعه روابط دو كشور

    در حاشيه كميسيون مشترك همكاري‌هاي اقتصادي ايران و عراق و در جمع خبرنگاران عنوان شد؛

    همكاري‌هاي اقتصادي تهران و بغدادآينده بسيار خوبي براي توسعه روابط دو كشور

    وزير نيرو و رئيس ايراني كميسيون مشترك همكاري‌هاي اقتصادي ايران و عراق با اشاره به توافق‌هاي تهران و بغداد در بخش‌هاي مختلف در چارچوب چهارمين اجلاس كميسيون مشترك همكاري هاي اقتصادي ايران و عراق گفت: اصل موضوع همكاري‌هاي اقتصادي به توسعه فعالیت بخش‌هاي خصوصي وابسته است.