واکسیناسیون کارکنان پایور و وظیفه گروه ۳۳ توپخانه نزاجا به اتمام رسید

در راستای واکسیناسیون سراسری، و مقابله با ویروس کرونا، با هماهنگی اداره بهداشت شهرستان سنندج واکسیناسیون کارکنان این پادگان در مدت ۲ روز بطول انجامید و تعداد ۴۰۰ نفر از کارکنان پایور و وظیفه در مقابل ویروس منحوس کرونا واکسینه شدند.

امیر سرتیپ دوم حسینی فرمانده گروه ۳۳ توپخانه نزاجا در گفتگو با خبرنگار مهرگان پرس درکردستان:یکی از بارزترین راهکارهای مبارزه با ویروس کرونا واکسیناسیون می باشد که این امر مورد تاکید مسئولین بهداشتی کشور بوده و با توجه به اینکه کارکنان پایور و وظیفه از جامعه هدف و آماری بیشتری در سطح یگان برخوردار هستند، خود را موظف به حسن انجام آن دیدیم.

در راستای واکسیناسیون سراسری، و مقابله با ویروس کرونا، با هماهنگی اداره بهداشت شهرستان سنندج واکسیناسیون کارکنان این پادگان در مدت ۲ روز بطول انجامید و تعداد ۴۰۰ نفر از کارکنان پایور و وظیفه در مقابل ویروس منحوس کرونا واکسینه شدند.

همچنین درادامه بمناسب هفته دفاع مقدس از سربازان نمونه گروه ۳۳ توپخانه نزاجا تجلیل بعمل آمد.

امیر سرتیپ دوم حسینی فرمانده گروه ۳۳توپخانه نزاجا :
ما همگی مدیون خون پاک شهدای عزیزان سرباز هستیم ، سربازانی که بی ادعا هر چه داشتند برای اسلام و ایران در طبق اخلاص گذاشتند و چنان تاثیرات شگرفی در تاریخ این مرز و بوم رقم زدند که در تقویم دفاع مقدس روزی بنام «سرباز» نامگذاری شده است.

در پایان این مراسم از ۲۰ نفر از سربازان نمونه و متولدین این روز با اهدا لوح و کادو تقدیر بعمل آمد .

52024