مطالب برچسب خورده با "وجود 7433 حلقه چاه مجاز در استان لرستان"

  • وجود 7433 حلقه چاه مجاز در استان لرستان

    مدیرعامل آب منطقه‌ای ‌لرستان عنوان کرد:

    وجود 7433 حلقه چاه مجاز در استان لرستان

    مدیرعامل آب منطقه‌ای ‌لرستان با اشاره به وجود 7433 حلقه چاه مجاز در این استان گفت: حفر چاه‌غیرمجاز با هر هدف و در هر مکانی به منزله خیانت به نسل‌های آینده است.