وزير نيرو دستورالعمل سختي كار و كار در محيط‌هاي غيرمتعارف را ابلاغ كرد

«رضا اردكانيان» وزير نيرو «دستورالعمل نحوه پرداخت فوق‌العاده سختي كار و كار در محيط‏‌هاي غيرمتعارف» را براي اجرا به شركت‌‏هاي مادر تخصصي، ساتبا، موسسات و مراكز آموزشي و پژوهشي ابلاغ كرد.

به گزارش مهرگان پرس،اين دستورالعمل كه جايگزين بند 5-5 دستورالعمل اجرايي فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري در صنعت آب و برق مي‏‌شود، به منظور بهره‌‏مندي کارکنان از فوق‌العاده سختي کار و كار در محيط‏‌هاي غيرمتعارف تدوين شده است.

هدف از ابلاغ اين دستورالعمل ایجاد محیط کار مناسب و ارتقای شرايط بهداشتي و ايمني برای متصدیان مشاغل، جبران خدمات متصدیان مشاغلی که با وجود رعایت اصول بهداشتی و ایمنی در هنگام انجام وظايف و مسئوليت‏‌هاي محوله در معرض آسيب‌هاي روحي و جسمي قرار مي‌گيرند و تعیین عوامل فوق‌العاده سختی کار و کار در محیط‏‏‏‏‏‌های غیرمتعارف و اهميت آنها است.
بنا بر این گزارش، اين دستورالعمل در حوزه ستادي وزارت نيرو، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق(ساتبا)، شرکت‌‏هاي مادرتخصصي و شرکت‌های تابعه (دولتی ) و مؤسسات و مراکز آموزشي و پژوهشي وزارت نيرو اجرايي خواهد شد.
مسئوليت اجراي اين دستورالعمل در حوزه ستادي وزارت نیرو برعهده معاون حقوقي، پشتيباني و مجلس وزارت نیرو، در شرکت‏‌هاي مادرتخصصي و شرکت‏‌هاي تابعه (دولتي) برعهده مديرعامل و در ساتبا، مؤسسات و مراکز آموزشي و پژوهشي وزارت نيرو برعهده رؤساي مربوطه است.
بر اساس این گزارش، مسئوليت نظارت بر حسن اجرا در شرکت‏‌هاي مادرتخصصی و شرکت‌های تابعه (دولتی) زیرمجموعه را مديران عامل شرکت‌های مادرتخصصي مربوطه بر عهده دارند. مسئوليت نظارت عاليه برحسن اجراي اين دستورالعمل نیز برعهده معاون تحقيقات و منابع انساني وزارت نیرو است.