وزیر نیرو آئين‌نامه شفافيت و دسترسي آزاد به اطلاعات صنعت آب و برق را ابلاغ کرد

آيين‌نامه شفافيت و دسترسي آزاد به اطلاعات صنعت آب و برق از سوي وزير نيرو ابلاغ شد.

به گزارش مهرگان پرس،"رضا اردکانیان" وزیر نیرو، امروز آئین‌نامه شفافيت و دسترسي آزاد به اطلاعات صنعت آب و برق را برای اجرا به شرکت‌های زیرمجموعه ابلاغ کرد.
هدف از ابلاغ اين آئين‌نامه، افزايش مسئوليت‌پذيري، پاسخگويي و قانون‌گرايي، ارتقاي سرمايه‌اجتماعي و اعتماد عمومي به حاکميت، تقويت نظارت‌پذيري و ارتقاي سلامت نظام اداري، همچنين تسهيل در انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات و آگاهي‌بخشي به ذي‌نفعان است.
بر این اساس، در اين آئين‌نامه بر شفافيت در ارائه اطلاعات به تمامی ذی‌نفعان و ذي‌مدخلان در ابعاد مختلف از جمله سياست‌ها، راهبردها، وظايف و اختيارات، فرايندها و رویه‌هاي کاري، طرح‌ها و پروژه‌ها، قوانین و مقررات، عملکرد مالي و اقتصادي (بودجه، درآمدها، هزينه‌ها) تأکيد شده است.
طبق این آئین‌نامه، تمام واحدهاي مشمول آئين‌نامه موظف‌اند با راه‌اندازي وب‌سايت شفافيت، اطلاعات عمومي و غيرطبقه‌بندي ‌شده خود را به نحو مقتضي در وب‌سايت مذکور منتشر نمايند. اين اطلاعات شامل قوانين و مقررات حاکم بر فعاليت‌هاي دستگاه (قانون، نظام‌نامه، آئين‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل و...)، ساختار سازماني، مأموريت‌ها، فهرست کليه مديران سازمان، طرح‌هاي تملک دارايي سرمايه‌اي و آخرين وضعيت پيشرفت آن‌ها، فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري، اطلاعات خدمات قابل ارائه دستگاه و فرايندهاي ارائه خدمت به همراه تمامی نيازمندي‌هاي مربوطه است.
همچنین در اين آئین‌نامه تشکيل کارگروه شفافيت پيش‌بيني شده که اهم وظايف آن، اتخاذ راهکارهاي اجرايي جهت ترويج شفافيت، نظارت بر اجراي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، احصای مصاديق اطلاعات عمومي در صنعت آب و برق و ارزيابي پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني و وب‌سايت شفافيت واحدهاي مشمول است.
این گزارش می‌افزاید، رويکردهاي اصلي وزارت نيرو در زمينه شفافيت و دسترسي آزاد به اطلاعات شامل به‌روزرساني پايگاه‌هاي الکترونيکي و پايگاه‌هاي آمار و اطلاعات در صنعت آب و برق، راه‌اندازي و به‌روزرساني وب‌سايت شفافيت در کليه سازمان‌ها، شرکت‌هاي مادرتخصصي و زيرمجموعه، ارائه اطلاعات مورد نياز به متقاضيان از طريق سامانه ملي انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات است.