پایان تیرماه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه اشخاص حقوقی و املاک اجاری است

مدیرکل امور مالیاتی کردستان با بیان اینکه پایان تیرماه، آخرین مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاری است، گفت: مودیان بر ای بهره مندی از هرگونه تسهیلات مالیاتی موظف به ارائه اظهارنامه عملکرد سال 1399 هستند.

به گزارش  خبرگزاری مهرگان پرس درسنندج ، حسن سجودی مدیرکل با اشاره به این که شرط برخورداری از هرگونه تسهیلات قانونی، نرخ صفر و معافیت برای مؤدیان مالیاتی، ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی است، گفت: مؤدیان مالیاتی مکلفند اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1399 خود را به صورت الکترونیکی از طریق درگاه ملی مالیات به آدرس WWW.INTAMEDIA.IR  ارائه و مالیات متعلقه را پرداخت نمایند  و عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر، موجب تعلق جریمه برای اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاری خواهد شد و این جریمه غیرقابل بخشودگی است .

وی در پایان خاطرنشان شد: مودیان مالیاتی می توانند جهت آگاهی بیشتر با مراجعه به نشانی اینترنتی فوق جهت رفع ابهام یا طرح هرگونه سوال با شماره 1526 سامانه ارتباط مردمی تماس برقرار نموده و یا به شماره 300072287 روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی خوزستان پرسش های مالیاتی خود را مطرح نمایند.