پایان عملیات احداث تونل مکانیزه فاضلاب رو غرب تهران

پروژه تونل مکانیزه فاضلاب‌رو غرب تهران با حضور معاون آب و آبفای وزارت نیرو به پایان رسید.

به گزارش مهرگان پرس،این تونل که ۱۰.۵ کیلومتر طول دارد فاضلاب مناطق غربی تهران را به تصفیه‌خانه فاضلاب غرب تهران واقع در منطقه فیروزبهرام منتقل می‌کند. با اتمام این تونل، بیش از ۹۵درصد خطوط اصلی و انتقال پروژه فاضلاب تهران تکمیل شده است.

قاسم تقی‌زاده خامسی معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا در جریان افتتاح این تونل گفت: ساخت و تکمیل تونل فاضلاب‌رو غرب تهران به صورت کامل با توان و تخصص داخلی انجام شده است و با بهره‌برداری از این تونل و تصفیه‌خانه غرب تهران، بخش اعظم فاضلاب مناطق غربی تهران تصفیه می شود.

از ۸۰۰۰ کیلومتر شبکه و خطوط انتقال پروژه فاضلاب تهران تاکنون ۷۰۰۰ کیلومتر آن تکمیل شده است و مابقی آن طی دو تا سه سال آینده به اتمام می‌رسد.