چراغ سبز بورس روشن شد

خوزستان – مهرگان پرس- اولین روز کاری بورس در هفته جاری با رشد ۷۹۳۶ واحدی شاخص کل و قرار گرفتن این شاخص در ارتفاع یک میلیون و ۲۹۶ هزار واحد آغاز شد.

مهرگان پرس-  امروز (شنبه 10 آبان) اولین روز کاری بورس در هفته جاری با رشد 7936 واحدی شاخص کل و قرار گرفتن این شاخص در ارتفاع یک میلیون و 296 هزار واحد آغاز شد.

بر اساس جدول نمادهای تاثیرگذار بر شاخص کل بورس صبح امروز نمادهای فولاد، فملی، خودرو، وبملت، فخور و وپارس به ترتیب با 2199، 1760، 1111، 1089، 631 و 452 واحد رشد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بورس داشتند.

صبح امروز نمادهای شپنا - پالايش نفت اصفهان، خگستر - گسترش‌سرمايه‌گذاري‌ايران‌خودرو، خودرو - ايران‌ خودرو، سيتا - سرمايه گذاري سيمان تامين، شتران - پالايش نفت تهران، غزر - صنعتي زر ماکارون، فولاد - فولاد مباركه اصفهان در صدر لیست نمادهای پربیینده بورس قرار داشتند.

بنابراین گزارش، امروز (شنبه 10 آبان) شاخص کل فرابورس با رشد 70 واحدی در ارتفاع 16 هزار و 195 واحد قرار گرفت. صبح امروز نمادهای شپنا - پالايش نفت اصفهان، خگستر - گسترش‌سرمايه‌گذاري‌ايران‌خودرو، خودرو - ايران‌ خودرو، سيتا - سرمايه گذاري سيمان تامين، شتران - پالايش نفت تهران، غزر - صنعتي زر ماكارون، فولاد - فولاد مباركه اصفهان در صدر لیست نمادهای پربیینده فرابورس قرار داشتند.

بورس

این در حالی است که (چهارشنبه 7 آبان) شاخص کل بورس در ابتدای معاملات آخرین روز کاری خود در هفته جاری با ریزش 18932 واحدی در ارتفاع یک میلیون و 283 هزار واحدی قرار گرفت و این روند تا پایان روز ادامه داشت تا جایی که ریزش 13839 واحدی شاخص کل بورس درپایان معاملات آخرین روز کاری در هفته گذشته این نماد را به ارتفاع یک میلیونو 288 هزار واحد رساند.

بر اساس جدول معاملاتی چهارشنبه 7 آبان بورس شاخص قیمت «وزنی - ارزشی»  با 3619 واحد کاهش معادل 1.06 درصد به 336 هزار و 895 واحد، شاخص کل «هم وزن» با 3157 واحد کاهش معادل 0.83 درصد به 376 هزار و 995 واحد، شاخص قیمت «هم وزن» با 2067 واحد کاهش معادل 0.83 درصد به 246 هزار و 923 واحد، شاخص آزاد شناور با 20753 واحد کاهش معادل 1.17 درصد به یک  میلیون و 746 هزار و 972 واحد، شاخص بازار اول با 10292 واحد کاهش معادل 1.15 درصد به 882 هزار و 445 واحد و شاخص بازار دوم با 27320 واحد کاهش معادل 0.95 درصد به 2 میلیون و 838 هزار و 303 واحد رسید.

بر اساس جدول نمادهای تاثیرگذار بر شاخص کل بورس صبح چهارشنبه 7 آبان نمادهای فولاد، فملی، تاپیکو، شپنا، شتران، شبندر و اخابر به ترتیب با 2694، 2240، 1672، 1479، 1223، 1124 و 1073 واحد ریزش بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل بورس داشتند. صبح چهارشنبه 7 آبان نمادهای آبادا - توليد نيروي برق آبادان، فولاد - فولاد مباركه اصفهان، خودرو - ايران‌ خودرو، فملي - ملي‌ صنايع‌ مس‌ ايران، پترول - گروه پتروشيمي س. ايرانيان، وغدير - سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدينگ‌)، وبصادر - بانك صادرات ايران در صدر لیست نمادهای پربیینده بورس قرار داشتند.

بنابراین گزارش در پایان معاملات چهارشنبه 7 آبان نمادهای شپنا، شتران، تاپیکو، پارسان، شبندر و اخابر به ترتیب با 1479، 1223، 1200، 1097، 1094 و 931 واحد افت بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل بورس داشتند. در پایان معاملات چهارشنبه 7 آبان نمادهای آبادا - توليد نيروي برق آبادان، فولاد - فولاد مباركه اصفهان، خودرو - ايران‌ خودرو، ثبهساز - بهساز كاشانه تهران، شبندر - پالايش نفت بندرعباس، فملي - ملي‌ صنايع‌ مس‌ ايران‌ و سيتا - سرمايه گذاري سيمان تامين در صدر لیست نمادهای پربیینده بورس قرار داشتند و به این ترتیب، در پایان معاملات چهارشنبه 7 آبان بورس در 789 هزار نوبت معاملاتی به ارزش 71 هزار میلیارد تومان در بورس معامله شد.

پایان پیام/*

منبع:خبرگزاری شبستان