چرایی نقد و نشر موضوعات غیر کارشناسی در مورد  محصول توت فرنگی کردستان

نشر بعضی اکاذیب ، کاهش درآمد برای کشاورز را به همراه دارد

به گزارش مهرگان پرس به نقل از  روابط عمومی عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان، زاهد حاجی میرزائی در جوابیه نشر مطلب توت فرنگی در هفته نامه سوران اظهار کرد : توت فرنگی را با نام کردستان در سطح کل کشور می شناسند . واین موضوع تا جایی است که استانهایی که به تازگی و طی چند سال اخیر وارد کشت و کار این محصول شده اند نیز محصول خود را به نام استان کردستان عرضه می نمایند سوال اینجاست چرا ؟

وی افزود : شرایط آب و هوایی ، اب سالم و اکثرا با منبع چشمه ، فرهنگ صحیح استفاده حداقلی ودرزمان مناسب از نهاده ها سبب شده است که توت فرنگی کردستان دارای طعم و مزه بسیار مناسب باشد .
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان گفت :
از سال 1346 که کشت و کار توت فرنگی در قطعات کوچک در استان مرسوم و توسعه یافته است . تا کنون اقدامات شاخصی در خصوص حفظ و ارتقاء جایگاه این محصول توسط سازمان جهاد کشاورزی صورت پذیرفته ،
که از ان جمله : معرفی ارقام جدید و اصلاح شده ، تغییر در سیستم کشت ، تحویل و نصب دستگاه های پر کولینگ ،آموزش شیوه های جدید داشت ، تغییر در بسته بندی و نحوه عرضه ، ودرسالهای اخیر نیز عقد تفاهم نامه با مرکز تحقیقات در جهت معرفی ارقام با سازگاری بیشتر ، عملکرد مطلوب تر و دارای طعم و مزه بهتر ، مقاومت بیشتر به بیماری شایع در مزارع و .... است .که دستیابی به عملکرد 25 اای 30 تن در هکتار و گاها بیشتر مرهون همین اقدامات است .
وی تاکید کرد : حال گاه و بی گاه شاهد نقد این محصول استراتژیک و برند استان از داخل خود استان توسط افراد غیر متخصص هستیم که متاسفانه هیچ بازخورد مثبتی را در پی نخواهد داشت چرا که ارائه آمار در تمام جوامع مرسوم به اخذ منبع موثق است . و تنها منبع در این خصوص سازمان جهاد کشاورزی بوده وهست . و نشر موضوعات عام نه تنها کمکی نخواهد نمود بلکه گاها مخرب هم خواهد بود و ضرر اقتصادی هم برای توت فرنگی کاران خواهد داشت .
وی یادآور شد : به صراحت اعلام میگردد ارائه ونشر هر نوع خبر در خصوص محصول توت فرنگی با عنایت به تولیت سازمان جهاد کشاورزی در خصوص انواع محصولات در این بخش بدون ارائه مستندات پیگرد قانونی بعمل خواهد آورد و عامل نشر دهنده بایستی پاسخگوی تبعات این موضوع باشد .
حاجی میرزایی اظهار داشت : برای مثال عنوان خبری که به تازگی تحت عنوان فرار توت فرنگی کردستان در خبر نامه سوران چاپ گردیده که فقط این موضوع را نقد می نماید : نبود سردخانه و عدم نگهداری این محصول تا پاییز و زمستان برای عرضه با قیمت بیشتر ، این موضوع نشان می دهد که حتی فیزیولوژی توت فرنگی را نمی شناسند و به این علم اشراف نداشته و ندارند که توت فرنگی قابلیت انبار داری در سردخانه را بیشتر از چند روز ندارد و با این وصف صحت موضوعات دیگر مطرح شده را قضاوت میکنند .
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان عنوان کرد : رقمی را که در این مقاله مورد تمجید قرار میدهد 3 تا پنج تن در هکتار محصول می دهد آن هم با ماندگاری بسیار کم و فاسد پذیری بالا ارقامی که هم اکنون کشت میشود گاها تا 40 تن در هکتار عملکرد دارد و ماندگاری و بازار پسندی و قیمت در بازار آن هم بیشتر میباشد و می توان گفت 10 و گاها تا 20 برابر رقم قبلی بهره اقتصادی دارد. لازم به ذکر است هم اکنون در استان ارقام هیبریدی با عملکرد بالا در دست تولید است که از نظر طعم و مزه مشابه همان رقم قبلی می باشد.

ه گزارش روابط عمومی عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان، زاهد حاجی میرزائی در جوابیه نشر مطلب توت فرنگی در هفته نامه سوران اظهار کرد : توت فرنگی را با نام کردستان در سطح کل کشور می شناسند . واین موضوع تا جایی است که استانهایی که به تازگی و طی چند سال اخیر وارد کشت و کار این محصول شده اند نیز محصول خود را به نام استان کردستان عرضه می نمایند سوال اینجاست چرا ؟

وی افزود : شرایط آب و هوایی ، اب سالم و اکثرا با منبع چشمه ، فرهنگ صحیح استفاده حداقلی ودرزمان مناسب از نهاده ها سبب شده است که توت فرنگی کردستان دارای طعم و مزه بسیار مناسب باشد .
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان گفت :
از سال 1346 که کشت و کار توت فرنگی در قطعات کوچک در استان مرسوم و توسعه یافته است . تا کنون اقدامات شاخصی در خصوص حفظ و ارتقاء جایگاه این محصول توسط سازمان جهاد کشاورزی صورت پذیرفته ،
که از ان جمله : معرفی ارقام جدید و اصلاح شده ، تغییر در سیستم کشت ، تحویل و نصب دستگاه های پر کولینگ ،آموزش شیوه های جدید داشت ، تغییر در بسته بندی و نحوه عرضه ، ودرسالهای اخیر نیز عقد تفاهم نامه با مرکز تحقیقات در جهت معرفی ارقام با سازگاری بیشتر ، عملکرد مطلوب تر و دارای طعم و مزه بهتر ، مقاومت بیشتر به بیماری شایع در مزارع و .... است .که دستیابی به عملکرد 25 اای 30 تن در هکتار و گاها بیشتر مرهون همین اقدامات است .
وی تاکید کرد : حال گاه و بی گاه شاهد نقد این محصول استراتژیک و برند استان از داخل خود استان توسط افراد غیر متخصص هستیم که متاسفانه هیچ بازخورد مثبتی را در پی نخواهد داشت چرا که ارائه آمار در تمام جوامع مرسوم به اخذ منبع موثق است . و تنها منبع در این خصوص سازمان جهاد کشاورزی بوده وهست . و نشر موضوعات عام نه تنها کمکی نخواهد نمود بلکه گاها مخرب هم خواهد بود و ضرر اقتصادی هم برای توت فرنگی کاران خواهد داشت .
وی یادآور شد : به صراحت اعلام میگردد ارائه ونشر هر نوع خبر در خصوص محصول توت فرنگی با عنایت به تولیت سازمان جهاد کشاورزی در خصوص انواع محصولات در این بخش بدون ارائه مستندات پیگرد قانونی بعمل خواهد آورد و عامل نشر دهنده بایستی پاسخگوی تبعات این موضوع باشد .
حاجی میرزایی اظهار داشت : برای مثال عنوان خبری که به تازگی تحت عنوان فرار توت فرنگی کردستان در خبر نامه سوران چاپ گردیده که فقط این موضوع را نقد می نماید : نبود سردخانه و عدم نگهداری این محصول تا پاییز و زمستان برای عرضه با قیمت بیشتر ، این موضوع نشان می دهد که حتی فیزیولوژی توت فرنگی را نمی شناسند و به این علم اشراف نداشته و ندارند که توت فرنگی قابلیت انبار داری در سردخانه را بیشتر از چند روز ندارد و با این وصف صحت موضوعات دیگر مطرح شده را قضاوت میکنند .
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان عنوان کرد : رقمی را که در این مقاله مورد تمجید قرار میدهد 3 تا پنج تن در هکتار محصول می دهد آن هم با ماندگاری بسیار کم و فاسد پذیری بالا ارقامی که هم اکنون کشت میشود گاها تا 40 تن در هکتار عملکرد دارد و ماندگاری و بازار پسندی و قیمت در بازار آن هم بیشتر میباشد و می توان گفت 10 و گاها تا 20 برابر رقم قبلی بهره اقتصادی دارد. لازم به ذکر است هم اکنون در استان ارقام هیبریدی با عملکرد بالا در دست تولید است که از نظر طعم و مزه مشابه همان رقم قبلی می باشد.