مطالب برچسب خورده با "چند انتصاب در شرکت مدیریت منابع آب ایران"

  • چند انتصاب در شرکت مدیریت منابع آب ایران

    چند انتصاب در شرکت مدیریت منابع آب ایران

    معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا طی احکامی جداگانه، مدیرکل دفتر مدیرعامل و هیئت مدیره و امور مجلس شرکت مدیریت منابع آب ایران، معاون مجامع، توسعه مدیریت و پشتیبانی شرکت مدیریت منابع آب ایران، سرپرست شرکت آب منطقه‌ای اصفهان و سرپرست شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی را منصوب کرد.