چگونه می توان در 4 سال 40 هزار مگاوات در بخش برق ظرفیت سازی کرد؟

مدیر کل دفتر مدیریت بحران و پدافندغیرعامل وزارت نیرو، برنامه گزینه پیشنهادی وزارت نیرو برای ظرفیت سازی ۴۰ هزار مگاواتی در بخش برق در طول ۴ سال را قابل اجرا دانست

به گزارش مهرگان پرس، میثم جعفرزاده، مدیر کل دفتر مدیریت بحران و پدافندغیرعامل وزارت نیرو داشت: برنامه‌ای که محرابیان به عنوان وزیر پیشنهادی نیرو ارائه کرده‌اند برنامه‌ای است که مدیران و کارشناسان وزارت نیرو در تهیه آن نقش داشته‌اند و برنامه‌ای نیست که از خارج از مجموعه و بدون نگاه به چالش‌های فعلی کشور تدوین شده باشد.

جعفرزاده با اشاره به چالش‌های تأمین برق که در تابستان جاری با بروز خاموشی‌ها نمود پیدا کرد، گفت: وزیر پیشنهادی نیرو به افزایش ظرفیت به میزان ۴۰ هزار مگاوات در بخش برق در برنامه هایشان اشاره کرده اند که این رقم دور از دسترس نیست.

وی افزود: این برنامه بدین شکل تدوین شده که در طول ۴ سال این ۴۰ هزار مگاوات ظرفیت سازی صورت بگیرد به طوری که بخش اول شامل ۱۰ هزار مگاوات افزایش ظرفیت تولید برق در بخش صنایع است؛ آمادگی بسیار زیادی از سوی صنایع وجود دارد و به منظور اینکه آسیب پذیری تولیدشان کم شود، حاضرند به صورت خودتأمین در ایجاد ظرفیت تولید برق ورود کنند و می‌توان سالانه روی ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ مگاوات ایجاد ظرفیت خودتأمین از سوی صنایع حساب کرد که با اینکار بار بزرگی از روی دوش وزارت نیرو برداشته خواهد شد.

مدیر کل دفتر مدیریت بحران و پدافندغیرعامل وزارت نیرو تصریح کرد: بخش دوم ایجاد ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید در بخش نیروگاه‌های تجدیدپذیر با محوریت نیروگاه‌های خورشیدی است؛ که در این بخش طبق قانونی که وجود دارد از محل سوخت صرفه جویی شده می‌توان در تأمین منابع مالی و ایجاد جذابیت برای سرمایه گذاری بخش خصوصی استفاده کرد.

وی ادامه داد: سالانه معمولا ۵ تا ۷ درصد افزایش بار داریم و در خود بخش دولتی با توجه به بودجه‌های عمرانی و راهکار‌های تأمین منابع مالی که وجود دارد در پایین‌ترین حد می‌توان سالانه ۲۵۰۰ مگاوات ظرفیت جدید تولید برق ایجاد کرد.

مدیر کل دفتر مدیریت بحران و پدافندغیرعامل وزارت نیرو خاطرنشان کرد: علاوه بر ۳۰ هزار مگاواتی که در ۳ بخش ۱۰ هزار مگاواتی تقسیم بندی شد، کاهش ۱۰ هزار مگاواتی بخش تقاضا با اجرای راهکار‌های مدیریت مصرف از محل ظرفیت‌های تبصره ۱۵ قانون بودجه و پیاده سازی طرح کنتور‌های هوشمند در طول ۴ سال امکان پذیر است که این مسئله نیز در برنامه وزیر نیروی پیشنهادی مورد توجه قرار گرفته است.