یکپارچه‌سازی شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی باعث افزایش توان نظارتی شرکت‌ها شده است

مدیرکل دفتر نظارت بر کیفیت آب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور یکپارچه‌سازی شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی باعث افزایش توان نظارتی شرکت‌ها شده است.

به گزارش مهرگان پرس،کوشیار اعظم واقفی گفت: پس از اجرای طرح یکپارچه‌سازی در شرکت‌های آب و فاضلاب، تمامی  امکانات بخش کنترل کیفیت و آزمایشگاهی شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی نیز یکپارچه شده است.

وی افزود: همزمان، بخشنامه مشترکی بین شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و معاونت بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص کنترل کیفیت آب از نظر شاخص‌های میکروبی تدوین شد که با اجرای آن و تشدید نظارت‌ها، اطمینان از سلامت آب افزایش قابل توجهی پیدا کرد.

اعظم واقفی گفت: از طرف دیگر در برخی از مناطق روستایی که آب از کیفیت پایین‌تری برخوردار بود، با اتصال شبکه توزیع آب روستایی به شبکه آب شهری مجاور آن کیفیت آب این روستاها هم ارتقا پیدا کرده است.

منبع:پاون