۱۵۰ کودک بی‌سرپرست و بدسرپرست در کردستان حمایت شدند

مهرگان پرس،محسن شجاعی گفت: ۱۵۰ کودک یاد شده در ۱۵ مرکز شبانه‌روزی کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست حمایت شده‌اند.

محسن شجاعی معاون امور اجتماعی اداره‌کل بهزیستی کردستان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهرگان پرس در کردستان اظهار کرد: این معاونت در راستای تحقق اهداف خود فعالیت‌هایی در سطح استان انجام داده است که حمایت از 150 کودک بدو تولد تا 18 سال از جمله این اقدامات است.

وی افزود: 150 کودک یاد شده در 15 مرکز شبانه‌روزی کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست حمایت شده‌اند.

محسن شجاعي با اشاره به دیگر فعالیت‌های معاونت اجتماعی بهزیستی کردستان عنوان کرد: حمایت از 175 کودک که در کنار خانواده یا بستگان خود بعنوان امداد بگیر نگهداری می‌شوند نیز از اقدامات این معاونت در اداره‌کل بهزیستی کردستان است.


معاون امور اجتماعی اداره‌کل بهزیستی کردستان یادآور شد: در حوزه آسیب‌های احتماعی پاسخگویی به بیش از هشت هزار تماس تلفنی مرتبط با آسیب‌های اجتماعی و مداخلات اجتماعی با ارائه مشاوره و روانشناسی انجام شده است.


شجاعی تصریح کرد: ارائه خدمت به بیش از دو هزار نفر از افراد مختلف درگیر آسیب اجتماعی بواسطه خودرو خدمات اجتماعی سیار و پایگاههای خدمات اجتماعی و همچنین نگهداری از زنان و دختران در معرض آسیب اجتماعی نیز از دیگر فعالیت‌های انجام شده در سطح کردستان است.

وی اضافه کرد: از 5 هزار و 500 نفر از زنان سرپرست خانوار و فعالیت 25 گروه همیار زنان سرپرست خانوار که به اشتغال مشغولند و کار اجتماعی و اقتصادی انجام می‌دهند، حمایت می‌شود.