۱۵۹۰ مگاوات، حجم معاملات گواهی ظرفیت در بورس انرژی

حجم معاملات قرارداد‌های گواهی ظرفیت در بورس انرژی، از بهمن سال ۹۸ تاکنون به ۱۵۹۰ مگاوات رسید.

به گزارش مهرگان پرس، بر اساس اعلام شرکت مدیریت شبکه برق ایران، تاکنون ۲۵۸ مشترک برای دریافت گواهی ظرفیت به شرکت بورس انرژی معرفی شده که در پی آن ۲۸۰ معامله در تالار معاملات اوراق گواهی ظرفیت بورس انرژی انجام شده است.

بنابر این گزارش، ارزش مجموع معاملات انجام شده در تالار معاملات اوراق گواهی ظرفیت بورس انرژی تاکنون حدود ۲۰ هزار و ۱۲۹ میلیارد ریال با حداکثر قیمت معامله شده در این بازار ۲۹ میلیون و ۴۸۴ هزار ریال بر کیلووات بوده است.

بر اساس این گزارش، تاکنون ۴۲۸۶ مگاوات درخواست از طرف شرکت مدیریت شبکه برق ایران به سازمان بورس معرفی شده و ۹۱۴ مگاوات گواهی ظرفیت برای عرضه وجود دارد.

این گزارش حاکی است، گواهی ظرفیت سندی است قابل معامله که با اجازه وزارت نیرو مبتنی بر ایجاد ظرفیت نیروگاهی قابل اتکای جدید و یا کاهش قدرت قراردادی مشترکان موجود صادر می‌شود. واحد گواهی ظرفیت کیلووات بوده که معرف تعهد تدارک یک کیلووات ظرفیت مطمئن نیروگاهی به مدت نامحدود است.

پاون