۵۵.۴ میلی‌متر بارندگی در کشور تا نیمه آذرماه

گزارش شرکت مدیریت منابع آب ایران نشان می‌دهد میزان بارندگی‌‌های کشور از ابتدای مهر تا پانزدهم آذرماه سال‌جاری به ۵۵.۴ میلی‌متر رسیده و افزایش ۹ درصدی بارش‌ها نسبت به سال گذشته ثبت شده است.

به گزارش مهرگان پرس، بر اساس آمار دفتر مطالعات پایه شرکت مدیریت منابع آب ایران، متوسط ارتفاع بارندگي‌های کشور در این مدت ۵۵.۴ میلی‌متر بوده که اين رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۰.۷ میلی‌متر، میانگین ۱۱ ساله ۵۳.۲ میلی‌متر و بلند مدت (۵۲ ساله) نیز ۴۴.۴ میلی‌متر بوده است.

 میزان بارش‌ها در کشور از ابتدای سال آبی تا ۱۵ آذرماه امسال نسبت به میانگین بلند مدت (۵۲ ساله) در حالی افزایش ۲۵ درصدی را نشان می‌دهد که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته ۹ درصد افزایش داشته است.

بنا بر این گزارش، بيشترين ارتفاع بارندگی‌های امسال با ۱۱۲.۳ میلی‌متر مربوط به حوضه آبریز دریای خزر بوده و كمترين آن با ۹ میلی‌متر بارندگی مربوط به حوضه آبريز مرزي شرق است. 

با تداوم و شدت‌گرفتن بارش‌های پاییزی در اين مدت همچنين ارتفاع بارندگی‌ها در حوضه‌ آبريز خليج فارس و درياي عمان ۹۲ میلی‌متر، قره‌قوم ۲۸.۵ میلی‌متر و فلات مرکزی ۲۸.۳ ميلي‌متر بوده است.

بر اساس این آمار، میزان بارش حوضه آبریز دریاچه ارومیه در حالی ۱۱۱.۱ میلی‌متر بوده که نسبت به میانگین ۱۱ ساله ۳۱ درصد و نسبت به میانگین بلندمدت ۵۲ ساله ۴۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

این گزارش می‌افزاید، دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان، دریاچه ارومیه، فلات مرکزی، مرزی شرقی و قره قوم 6 حوضه اصلی آبریز منابع آب ایران هستند.