2600 حلقه چاه غیرمجاز دارای اضافه برداشت آب در مازندران شناسایی شد

مدیر دفتر حفاظت آب‌های زیرزمینی شرکت آب منطقه‌ای مازندران گفت: هم اکنون ۲ هزار و ۶۰۰ حلقه چاه غیرمجاز در سطح استان فعال است.

به گزارش مهرگان پرس،"محمد عمادی" افزود: از این تعداد چاه غیرمجاز بیش از ۴۰۰ حلقه با دریافت حکم قضایی مسدود شد و مابقی در مرحله دریافت صدور حکم قضایی قرار دارند.
او گفت: حدود ۱۰ میلیون متر مکعب آب از طریق چاه‌های غیرمجاز استان از سفره‌های زیرزمینی برداشت می‌شود.
مدیر دفتر حفاظت آب‌های شرکت آب منطقه‌ای مازندران افزود: به صاحبان برخی چاه‌های غیرمجاز مهلت ۲۰ روز داده شده است تا تعیین تکلیف کنند.
وی گفت: صاحبان بخشی از چاه‌های با عمق کم هم می‌توانند با مراجعه به امور منابع آب، الگوی کشت خود را از شالی به باغ تغییر دهند.

منبع: پاون