کد خبر: 809
يكشنبه , 22 فروردین 1400 - 15:23
4 روش تامين برق پيش روي استخراج كنندگان رمز ارز

سخنگوي صنعت برق گفت: در دستورالعمل جديد كه با اصلاحاتي ابلاغ شده ، اوقات سال به سه دسته نوع يك (اوج بحراني)، نوع دو (محدوديت بار) و نوع 3 (عادي) تقسيم بندي شده است كه هر كدام نيز تعرفه خاص خود را دارد.

به گزارش مهرگان پرس،"مصطفي رجبي مشهدي" در خصوص اوقات نوع يك يا اوج بحراني اظهار کرد: اين دوره به زمان‌هايي اطلاق مي‌شود كه به دليل عدم كفايت ظرفيت توليد در مقايسه با اوج بار درخواستي، احتمال بروز خاموشي وجود دارد. حداقل ميزان اوقات بحراني برابر با 300 ساعت است و مطابق با تبصره «2» ماده «4» مصوبه شماره 58144 مورخ 1398.05.13 هيئت وزيران فروش برق از طريق شبكه در اين ايام به مشتركان استخراج رمز ارزها ممنوع است.
وي در خصوص شرايط نوع دو يا محدوديت بار نيز گفت: اين اوقات خارج از اوقات نوع يك (اوج بحراني) بوده و حداكثر 2700 ساعت است كه توسط شركت توانير و بر اساس محدوديت‌هاي تامين سوخت نيروگاه‌ها، عرضه برق و ساير قوانين و مقررات در كشور تعيين و اعلام مي‌شود.
رجبي مشهدي درباره زمان‌هاي نوع 3 يا عادي نيز گفت: اين زمان‌ها، شامل كليه اوقات سال به جز اوقات نوع يك (اوج بحراني) و دو (محدوديت دار) است.

تعرفه‌هاي برق رمز ارزها
سخنگوي صنعت برق در زمينه تعرفه برق مراكز استخراج رمز ارز نيز خاطرنشان کرد: بر اساس ابلاغيه جديد، بهاي هر كيلووات ساعت برق مصرفي مراكز استخراج رمزارزها برابر با 16 هزار و 574 ريال تعيين شده كه اين ميزان در زمان‌هاي نوع 3 (عادي) با ضريب نيم و در زمان‌هاي نوع 2 (محدوديت‌دار) با ضريب 2 محاسبه خواهد شد.
وي همچنين افزود: تعرفه تعيين شده بر اساس متوسط بهاي صادراتي برق و نرخ تسعير سامانه نيما، هر سه ماه يك بار توسط شركت توانير اصلاح و به‌روزرساني شده و گزارش آن براي وزارت نيرو ارسال مي‌شود.

مشوق‌هاي وزارت نيرو براي مراكز استخراج رمز ارز
سخنگوي صنعت برق در عين حال درباره برخي از تخفيفات در نظر گرفته شده براي اين مراكز گفت: بهاي برق دريافتي از سطوح ولتاژ 400 و 230 كيلوولت با تخفيف 20 درصدي و از سطوح ولتاژي 132، 66 و 63 با تخفيف 12 درصدي محاسبه خواهد شد. همچنين برق مصرفي مراكز استخراج رمز ارزها كه بر اساس تائيد مراجع ذي‌صلاح به استخرهاي استخراج داخل كشور متصل مي‌شوند علاوه بر تخفيف‌هاي ولتاژ اتصال مذكور، مشمول 15 درصد تخفيف ديگر نيز خواهند شد.
رجبي مشهدي افزود: تمامی واحدهاي استخراج رمز ارزها كه دوره ساخت آنها به پايان رسيده و اقدام به راه‌اندازي واحد خود کرده و فعاليتشان را آغاز كرده‌اند، موظف به تبديل جواز تاسيس به پروانه بهره‌برداري با درخواست از وزارت صمت هستند، در غير اين صورت قدرت مجاز آنها برابر با توان مصرفي دوره ساخت (كارگاهي) در نظر گرفته شده و هزينه تجاوز از قدرت برق دوره احداث از مشترك اخذ خواهد شد.
این گزارش می‌افزاید، وزير نيرو آخرين ويرايش مقررات تامين برق مراكز استخراج رمز ارز را طی همین هفته ابلاغ كرد. بر اساس اين ابلاغيه، تامين برق مركز استخراج رمز ارزها به چهار روش امكان پذير است كه انتخاب آن به عهده متقاضي است.
بر این اساس، طی این ابلاغیه تامين برق از طريق روش "الف" سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي بهينه سازي مصرف برق، روش "ب" تامين برق از طريق نيروگاه‌هاي تجديدپذير (اعم از موجود و جديد)، روش "ج" اتصال به شبكه و خريد انرژي از شركت برق، روش "د" با نصب و بهره‌برداري از مولدهاي حرارتي، چهار روش تعريف شده‌اي است كه متقاضيان مي‌توانند براي تامين برق مراكز خود يكي از آنها را انتخاب کنند.

منبع: توانير