آبگيری سد شهری کور استان سیستان و بلوچستان در ارديبهشت ١٤٠١

مدیرعامل آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان با بیان اینکه سد شهری کور ارديبهشت ١٤٠١ آماده آبگيري است، گفت:عملیات اجرایی با حجم مخزن 113 میلیون مترمکعب، 93درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش مهرگان پرس،"محمد دلمرادی"در بازدید معاون امورهماهنگی استانداری سیستان و بلوچستان ازعملیات اجرایی سد شهری کور، اهداف اصلی ساخت این سد را ذخیره و تنظیم جریان‌های سیلابی، تامین آب مورد نیاز کشاورزی منطقه، ممانعت ازخروج جریان‌های سیلابی به خارج از کشور و ایجاد فرصت‌های شغلی درطول اجرای طرح و دوره بهره‌برداری عنوان کرد.
وی با بیان اینکه این سد ارديبهشت ١٤٠١ آماده آبگيري است، گفت: در حال حاضر برای عملیات اجرای سد شهری کور٣٥٠٠ ميليارد ريال هزينه شده و براي اتمام این پروژه به ١٥٠٠ميليارد ريال اعتبارنياز دارد.
این گزارش می‌افزاید، سد شهری کور در محل تلاقی رودخانه‌های بریسان و کزور در بخش آشار شهرستان ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان و درحاشیه جنوب شرقی کشور واقع است.

روابط عمومي آب  منطقه اي سيستان و بلوچستان