آمار هفتگی فروش و تماشاگران تئاترهای دولتی اعلام شد

آمار هفتگی فروش و تماشاگران نمایش‌های به صحنه رفته در تالارهای مختلف مجموعه تئاتر شهر، تماشاخانه سنگلج و تالار هنر به تفکیک اجراها مشخص شد.

به گزارش مهرگان پرس به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، آمار  هفتگی فروش و تماشاگران نمایش های به صحنه رفته در تالارهای اصلی، چهارسو، قشقایی ، سایه و کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر، تماشاخانه سنگلج و  همچنین تالار هنر به تفکیک اجراها اعلام شد.
نمایش «شکوفه های گیلاس» به کارگردانی سید محمد مساوات  که از ۳۰ تیر ماه اجرای خود را در  تالار اصلی با ظرفیت ۵۷۹ تماشاگر و قیمت بلیت ۱۲۰ هزار تومان آغاز کرده ، تا به امروز با مجموعه ۱۵ اجرا ( با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان ) و میزبانی از ۶ هزار و ۸۳۲ تماشاگر به  فروشی  معادل ۷۴۶ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان دست پیدا کرده است.
نمایش «آلنده نازنین» به کارگردانی محمد برهمنی که از روز ۱۷ تیرماه ماه در تالار چهارسو با ظرفیت ۱۳۲ نفر آغاز کرده تا امروز با مجموع ۲۶ اجرا (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) ۳ هزار و ۳۳۸ تماشاگر و ۲۴۸ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان فروش داشته است.
نمایش «تب» به کارگردانی رویا کاکاخانی نیز  که از روز ۲۴  تیرماه اجرای خود را در تالار قشقایی با ظرفیت ۹۶ نفر آغاز کرده تاکنون ( با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) ۲۱ نوبت اجرا  و میزبانی  از یک هزار و ۹۰ تماشاگر به فروشی معادل ۶۱ میلیون ۳۱۳ هزار تومان دست پیدا کرده است.
نمایش «الکترا» به کارگردانی فرزاد امینی که از روز جمعه هفتم مرداد ماه در تالار سایه با ظرفیت ۷۲ نفر و قیمت بلیت ۶۰ هزار تومان روی صحنه رفت، با ۹ اجرا ،  ۴۳۸ تماشاگر و احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان به فروشی معادل ۲۴ میلیون و ۵۰۴ هزار تومان هزار تومان رسیده است.
نمایش «جانور» به کارگردانی کیانوش ایازی  که از روز ۲۱ مرداد در کارگاه نمایش با ظرفیت ۲۶ نفر و قیمت بلیت ۵۰ هزار تومان روی صحنه رفته بود با مجموع یک اجرا ( احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان)  و ۲۵  تماشاگر یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان فروش داشته است.
نمایش «پایین گذر سقاخانه» به کارگردانی رضا بهرامی هم که از بیستم مرداد ماه در تماشاخانه سنگلج با ظرفیت ۲۳۶ نفر  روی صحنه رفته است (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان)  دو نوبت اجرا  و  ۱۸۵ تماشاگر به فروشی ۷ میلیون و ۵۳۴ هزار تومان دست پیدا کرده است.
نمایش «غول نخود فرنگی » به کارگردانی حسین فدایی حسین هم  که از روز ۹ تیر ماه با قیمت بلیت ۳۰ هزار  تومان در تالار هنر روی صحنه رفت، تاکنون با مجموع ۲۴ اجرا و ۳ هزار و ۶۲ تماشاگر (با احتساب  ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان ) به فروشی معادل ۷۰ میلیون و ۸۰۰  هزار تومان دست یافته است.
نمایش «پنگوئن ها» به کارگردانی زیبا برجی فلاح نیز که از روز جمعه دهم تیرماه اجرای خود را با قیمت ۳۰ هزار تومان در تالار هنر روی صحنه رفته، تاکنون با مجموع ۲۵ اجرا و ۳ هزار و ۶  تماشاگر  (با احتساب  ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان ) به فروشی معادل ۶۶ میلیون و ۶۱۴ هزار تومان دست پیدا کرده است.