کد خبر: 2917
پنجشنبه , 26 بهمن 1402 - 15:42
آگهی مزایده املاک بانک قرض الحسنه رسالت

بانک قرض الحسنه رسالت در نظر دارد نسبت به فروش املاک مازاد خود، مشروحه در جدول ذیل از طریق مزایده عمومی بصورت نقدی و اقساطی اقدام نماید.

به گزارش مهرگان پرس،متقاضیان جهت شرکت در مزایده می توانند از ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 28/11/1402 لغایت پایان وقت اداری(ساعت 15:00 بعدازظهر) روز شنبه 05/12/1402 فرم های مربوطه را  از سایت بانک به آدرس www.rqbank.ir  دریافت و پس از تکمیل به همراه اصل سند واریزی سپرده شرکت در مزایده معادل 5% قیمت پایه و مدارک هویتی در پاکات جداگانه مطابق شرح فرم شماره 1 و لاک مهر شده به دفتر مرکزی بانک قرض الحسنه رسالت به نشانی تهران،خیابان آزادی، مابین خیابان جیحون و آذربایجان،جنب مترو شادمان، پلاک 352، کد پستی  1344673811 دفتر مدیریت پشتیبانی و اداری (واحد املاک) ارسال نمایند.