آیین مهرگان زرتشتیان یزد به صورت مجازی برگزار شد

آیین مهرگان زرتشتیان استان یزد روز شنبه مطابق با دهم مهرماه هجری شمسی به صورت مجازی در این استان برگزار شد.

به گزارش مهرگان پرس،رییس انجمن همازور زرتشتیان استان یزد  گفت: این مراسم همه ساله با حضور زرتشتیان برپا میشد اما طی سال گذشته و امسال بعلت شیوع کرونا در فضای مجازی برپا شد.

"منوچهر ارغوانی" با بیان اینکه آیین مهرگان، پاسداشت جشن ملی است افزود: در ایران باستان، آیین مهرگان پس از نوروز اهمیت ویژه ای داشت به سبب اینکه هر ۲ مراسم آغاز فصل سال را نوید می داد، نوروز آغاز تابستان و مهرگان، آغاز زمستان، زیرا در آن زمان سال به ۲ فصل تقسیم می شد.

وی اظهار داشت: انگیزه ای که به پیدایش آیین مهرگان در تاریخ ایران نسبت می دهند، پیروزی ایرانیان بر ضحاک ستمگر، به رهبری کاوه آهنگر است که ایرانیان او را در بند آوردند و فریدون را به عنوان رهبر برگزیدند.

به گفته وی این آیین به مدت ۶ روز ادامه داشت و روزی که نام روز و ماه یکی بود، جشن گرفته می شد و مانند نوروز سه جنبه نجومی (طبیعی)، تاریخی و دینی داشت؛ از نظر نجومی، مهرگان چند روز پس از اعتدال پاییزی جشن گرفته می شد، اعتدال پاییزی اول مهر صورت می گیرد و جشن برداشت محصولات کشاورزی است.

وی افزود: به لحاظ تاریخی، در این روز، نیروی داد و راستی به سرکردگی کاوه آهنگر بر ارتش دروغ و ستمگری آژی دهاک ( ضحاک) پیروز شد.

مبارزه راستی و دروغ، داد و ستم در ایران ریشه دینی دارد و همه جشن های ملی هم به گونه ای این مبارزه و پیروزی نهایی حق برنا را نشان می دهد ولی در تاریخ مهرگان این جنبه درخشندگی ویژه ای دارد و

از نظر دینی نیز در فرهنگ ایرانی مهر یا میترا به معنای فروغ خورشید و مهر و دوستی است همچنین مهر، نگهبان پیمان و هشدار دهنده به پیمان شکنان است.

آیین مهرگان، آیین ملی، مذهبی است که قبل از زرتشت پیامبر ایران هم وجود داشته اما بعد از ظهور زرتشت رسمی شده است.

استان یزد حدود ۶ هزار زرتشتی دارد که در شهرهای یزد، اردکان و تفت ساکن هستند.