اجرای طرح بخشودگی جرائم تاخیر بدهی توسط بانک سپه

بانک سپه به مناسبت فرا رسیدن هفته دولت، طرح 6 درصد بخشودگی جرائم تاخیر بدهی را برای مشتریان خود اجرا می کند.

به گزارش مهرگان پرس،بانک سپه به مناسبت فرا رسیدن هفته دولت، طرح 6 درصد بخشودگی جرائم تاخیر بدهی را برای مشتریان خود اجرا می کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه ؛ بانک سپه همسو با برنامه ها و رویکردهای حمایتی در جهت تسهیل در وصول مطالبات بدهکاران و نیز گرامیداشت هفته دولت از تاریخ 2 لغایت 11 شهریور ماه سال جاری نسبت به بخشودگی 6 درصدی جرائم تأخیر تأدیه که در طول هفته مذکور بدهی خود را تسویه کنند، اقدام خواهد کرد.
در این طرح بدهکارانی که بدهی آنان در طبقات غیرجاری قرار دارد و دفعتاً واحده نسبت به تسویه بدهی و قرارداد خود اقدام نمایند، از بخشودگی کل خسارت تأخیر تأدیه (6 درصد) برخوردار می شوند. بدیهی است در صورتیکه بدهکاران نسبت به تعیین تکلیف بدهی خود نیز اقدام نمایند مشروط به ایفای تعهدات خود، در پایان دوره بازپرداخت نسبت به بخشودگی خسارت مربوطه اقدام خواهد شد .