اشتغال معیشت محورخانواده ایثارگران با پیاده سازی الگوی تعالی اجتماعی رسالت

راهبر نهاد مردمی رسالت و مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت گفت: در نشستی که بامدیران بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار شد، هماهنگی های لازم در خصوص اشتغال معیشت محور خانواده شاهد و ایثارگران در دستور کار قرار خواهد گرفت.

به گزارش مهرگان پرس محمدحسین حسین زاده افزود: مهمترین موضوع در الگوی تعالی اجتماعی رسالت، اشتغال خرد، کارآفرینی اجتماعی و کار وکسب های خرد وخانگی است.

وی با اشاره به مصادیقی که براساس این الگو در سراسر کشور پیاده سازی شده است، اظهارداشت: تاکنون حدود ۵۰هزار شغل خرد در زمینه های دام، پوشاک و...ایجاد شده است.

به گفته حسین زاده، بنیاد شهید و امور ایثارگران به عنوان سازمان حامی در ایجاد اشتغال خانواده ایثارگران نقش خود را ایفا خواهد کرد.

روابط عمومی نهاد مردمی رسالت