اعضاي جديد هيئت مديره توانير منصوب شدند

با صدور احکام جداگانه‌ای توسط وزير نيرو، اعضاي جديد هيئت مديره شركت توانير منصوب شدند.

به گزارش مهرگان پرس،بعدازظهر یکشنبه در مراسمي كه با حضور آرش كردي رئيس هيئت مديره و مديرعامل توانير و اعضای شوراي معاونان شركت برگزار شد، سيدسعيد سيد علايي، محمد حسين ملاعليا، محمدصادق قاضي زاده و مهران گلابكش، به عنوان اعضاي هيئت مديره توانير منصوب شدند و از تلاش‌هاي غلامعلي رخشاني مهر  و سيدحسين سجادي در مدت زمان عضويت هيئت مديره تقدير شد.
همچنين بر اساس احكام جداگانه ديگري توسط مديرعامل توانير، سيد سعيد سيدعلايي به عنوان معاون هماهنگي مالي و پشتيباني و امور مجامع توانير منصوب و از تلاش‌هاي علي اصغر اسماعيل‌نيا در مدت زمان تصدي اين سمت، تقدير شد.
همچنين بر اساس حكم ديگري توسط مديرعامل توانير، محمد حسين ملاعليا به عنوان مشاور مديرعامل در امور فني و تحول ساختار صنعت برق كشور منصوب شد.

توانیر