افزایش ساعات کاری ادارات مالیاتی تا 15 تیرماه

مدیرکل امور مالیاتی کردستان از افزایش ساعات کاری ادارات مالیاتی استان تا 15 تیرماه سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهرگان پرس درسنندج، حسن سجودی با اشاره به تمدید مهلت ارایه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) بر مبنای مصوبات ستاد ملی مدیریت کرونا تا 15 تیرماه اظهار داشت: با توجه به اینکه ایام پایانی موعد ارایه اظهارنامه مالیاتی با بیشترین حجم مراجعات مؤدیان و درخواست آنان برای دریافت خدمات مختلف از ادارات امور مالیاتی همراه است، افزایش ساعات کاری ادارات امور مالیاتی سراسر کشور با رعایت مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا و پروتکل های بهداشتی تا ساعت 19 ابلاغ می گردد.

وی افزود: براساس بخشنامه ابلاغی، به منظور ارائه خدمات مطلوب به مؤدیان محترم مالیاتی برای انجام تکالیف قانونی مرتبط با تسلیم اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی عملکرد سال 1399 به ویژه نحوه بکارگیری از دستورالعمل موضوع تبصره ماده 100 قانون مالیات‏های مستقیم، ساعات کاری ادارات کل امور مالیاتی در سراسر کشور از روز یکشنبه 13 تیرماه تا روز سه شنبه 15 تیرماه از اول وقت اداری تا ساعت 19 می باشد.