افزایش 20 هزار متر مکعبی به ظرفیت آب شرب گرگان با اضافه شدن مخزن گرمابدشت

در بازدید رئیس امور پایش و نظارت سازمان برنامه و بودجه کشور از طرح آبرسانی گرگان، بر تسریع اقدامات برای اضافه شدن مخزن 20 هزار متر مکعبی گرمابدشت به آب شرب گرگان تا اردیبهشت 1400 تاکید شد.

به گزارش مهرگان پرس،محمدرضا حسینی" مدیر طرح‌های آبرسانی شرکت آب منطقه‌ای گلستان در حاشیه این بازدید با اشاره به طرح آبرسانی کوتاه مدت گرگان، حوضه شرق شهرستان و معرفی مولفه‌های مربوطه و گزارش پیشرفت عملکرد کل پروژه، عملیات باقی‌مانده در این پروژه را در دو محور فاضل آباد شامل تکمیل و راه‌اندازی سه حلقه چاه، خطوط جمع‌آوری مربوطه و تکمیل مخزن 2 هزار متر مکعب و گرمابدشت شامل تکمیل مخزن 20 هزار متر مکعب و خط انتقال 1100 کیلومتری معرفی کرد.
وی افزود: در راستای طرح آبرسانی کوتاه مدت مقرر شد تا انتهای خردادماه مخزن 20 هزار مترمکعبی گرمابدشت آماده بهره‌برداری شده و به خط انتقال 700 کیلومتری موجود متصل شود که با بهره‌برداری این طرح 20 هزار متر مکعب به حجم مخزن ذخیره شهرستان گرگان به‌ویژه در زمان پیک مصرف اضافه خواهد شد.

منبع:روابط عمومي آب منطقه اي استان گلستان