مطالب برچسب خورده با "امکان وکالتی نمودن حسابهای بانک سپه در طرح یکپارچه"