انتخاب پژوهشگاه نیرو به‌عنوان یکی از 3 نامزد نهایی میزبانی مرکز انرژی پاک کشورهای عضو اکو

پژوهشگاه نیرو در جلسه مجازی ارزیابی نامزدهای میزبانی مرکز انرژی پاک اکو، به‌عنوان یکی از سه نامزد نهایی میزبانی مرکز انرژی پاک کشورهای عضو اکو انتخاب شد.

به گزارش مهرگان پرس،این جلسه با حضور "روشان میرزایف" نماینده دبیرخانه اکو، "جنتجان سما"، نماینده سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو)، نمایندگان کشور آذربایجان از وزارت انرژی آذربایجان، نمایندگان کشور ترکیه از آژانس تحقیقات انرژی هسته‌ای و معدنی ترکیه (تنماک) "ارکان هاسکی اغلو" معاون مرکز به همراهی "برنا یوکسل"، "سیبل اونلو" و نمایندگان کشور ایران "نسترن رحیمی" معاون پشتیبانی صنعتی مرکز امور بین‌الملل و هماهنگی دیپلماسی آب و برق وزارت نیرو و "عباس بحری" معاون پژوهشکده انرژی و محیط زیست پژوهشگاه نیرو و "اشکان ذوالریاستین" رئیس اداره امور بین‌الملل پژوهشگاه نیرو در محيط زوم (توسط دبيرخانه اکو در تهران) برگزار شد.
در این جلسه که با هماهنگی مرکز امور بین‌الملل و هماهنگی دیپلماسی آب و برق وزارت نیرو برگزار شد، "اشکان ذوالریاستین" رئیس اداره امور بین‌الملل پژوهشگاه نیرو، ضمن معرفی اجمالی کشور ایران، امکانات شهر تهران و پژوهشگاه نیرو، به معرفی پژوهشگاه نیرو از نظر موقعیت، ماموریت، اهداف، فعالیت‌ها، امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، امکانات زیربنایی، امکانات آزمایشگاهی و فعالیت‌های بین‌المللی پرداخت و در ادامه نیز "عباس بحری" ضمن معرفی پژوهشکده انرژی و محیط‌زیست و گروه پژوهشی انرژی‌های تجدیدپذیر به پروژه‌ها و فعالیت‌های انجام شده اشاره کرد.
طی این جلسه مجازی قابلیت‌های پژوهشگاه نیرو، فضای پیش‌بینی شده و امکانات قابل تخصیص به این مرکز جهت میزبانی مرکز انرژی پاک اکو، برای حاضران تشریح شد.
دو کشور آذربایجان و ترکیه که نامزد میزبانی این مرکز شده‌اند در این جلسه در کنار پژوهشگاه نیرو به ارائه گزارش‌هایی در خصوص کشور‌های خود پرداختند.
در پایان جلسه مقرر شد میزبان نهایی پس از جمع‌بندی ارائه‌ها و مطالب ارسالی در دبیرخانه اکو تعیین و معرفی شود.

منبع: روابط عمومي پژوهشگاه نیرو