انتقاد از اجرای کُند تکمیل شبکه آب و فاضلاب تهران

عضو بودجه کمیسیون شورای شهر از شیب کند اجرای طرح مخازن آب اضطراری و تکمیل شبکه آب و فاضلاب گلایه کرد.

به گزارش مهرگان پرس، میثم مظفر پس از استماع گزارش مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب، گفت: بر اساس مصوبه مجلس، شورای شهر اجازه دارد در قالب تبصره ۳ بر روی قبوض آب شهروندان مبالغی توسط آب و فاضلاب دریافت شود تا صرف پروژه های مشخص شود که این پروژه ها در سه جدول در شورا بررسی شده است.

وی با بیان اینکه درآمد حاصله از این تبصره در سال ۹۹، ۸۷۹ میلیارد تومان بود، اظهار کرد: این مبالغ باید صرف پروژه های مشخص می شد.

مظفر با بیان اینکه یکی از این پروژه‌ها اجرای طرح مخازن آب اضطراری با اولویت ۱۰ بیمارستان بود، گفت: اجرای این پروژه با شیب کند انجام می شود و حتی انحرافاتی نیز در این گزارش دیده می شود. به عنوان مثال ۱۸ میلیارد تومان صرف تعویض کنتورهای خراب شهر تهران شده که در جداول پروژه ها نبود یا ۱۴ میلیارد تومان به یکی از زیرمجموعه های شرکت قرض داده شده است که البته مبلغ برگشته اما در چارچوب اختیارات نبود.

وی از شیب کند تکمیل شبکه آب و فاضلاب تهران گلایه کرد و از مدیریت شرکت آب و فاضلاب خواست که در این زمینه اهتمام ویژه داشته باشند.

ایسنا