انتقال 670 میلیون مترمکعب آب در راستای احیای دریاچه ارومیه

بهروز مرادي معاون برنامه ريزي ونظارت ، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران با اشاره به انتقال 670 میلیون مترمکعب آب به دریاچه ارومیه،گفت: احداث دو تصفیه‌خانه‌ ی اروميه و تبریز نیز در راستای احیای دریاچه ارومیه به عنوان بزرگترین طرح زیست محیطی کشوراست .

به گزارش مهرگان پرس، بهروز مرادی معاون شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، گفت:  طی 8 سال گذشته، توسط وزارت نیرو فعالیت های بسیاری برای احیای دریاچه ارومیه صورت گرفته،که با اتمام این فعالیت ها شاهد بهبود حال دریاچه خواهیم بود.ازجمله این فعالیت ها ساخت تونل 36کیلومتری است که حدود 130 متر ازاین تونل باقی مانده که تاپایان سال به‌ اتمام خواهد رسید.

مرادی در ادامه نشست خبری افزود:از دیگر فعالیتهای در دست اقدام این مجموعه، تصفیه‌خانه‌های اروميه و تبریز است که با انجام آن می توان 114میلیون متر مکعب آب را به دریاچه منتقل کرد. که امیدواریم تا پایان سال آبی به اتمام  برسد ، در مجموع با اتمام این فعالیت ها شاهد انتقال 670 میلیون مترمکعب آب به دریاچه ارومیه به عنوان بزرگترین طرح زیست محیطی کشورخواهیم بود.
6000 هزار میلیارد تومان هزینه احیای دریاچه ارومیه 
وی افزود: هزینه ای که تا به حال توسط وزارت نیرو برای اجرای این فعالیت‌های سازه ای صورت گرفته تقریبا 6000هزار میلیارد تومان بوده که حدود 1430میلیارد تومان آن برای ساخت تونل هزینه شده است.
معاون برنامه ريزي و نظارت  شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران ادامه داد: امید است با انجام فعالیت‌های صورت گرفته،دریاچه ارومیه به عنوان یک طرح بزرگ برای منطقه مفید واقع شود.