اولین رویداد بین‌المللی «مهرآب» برگزار می‌شود

اولین رویداد بین‌المللی «مهرآب» همزمان با هفته صرفه‌جویی در مصرف آب (یکم تا هشتم تیر ماه) برگزار می‌شود.

به گزارش مهرگان پرس،کارگروه آب، محیط زیست و انرژی انجمن روابط عمومی ایران با همراهی نشریه مهرآب در سالی که از سوی سازمان ملل متحد به عنوان آب زیرزمینی؛ مرئی‌شدن نامرئی نام‌گذاری شده است، در نظر دارد اولین رویداد بین المللی «مهرآب» را در هفته صرفه‌جویی در مصرف آب (یکم تا هشتم تیر ماه) برگزار کند.
این گزارش می‌افزاید: در این هفته هشت رویداد با مضامینی همچون روز آب و جوانه‌ها (کودکان، نوجوانان و آب) با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، تجارب موفق بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی با همکاری شرکت مدیریت منابع آب ایران و سازمان آب منطقه‌ای تهران در روز پنجشنبه دوم تیرماه از ساعت 9 الی 12 در دو بخش تجارب طرح تعادل‌بخشی از ساعت 9 تا 10:30 و بخش علمی از ساعت 10:30 الی 12، آب در ادیان الهی، سازمان‌های مردم نهاد و آب با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، فناوری و نوآوری در صنعت آب با تاکید بر نقش شرکت‌های دانش‌بنیان با همکاری دانشگاه شهید بهشتی و پارک‌های علم و فناوری، دانش بومی، میراث فرهنگی و معنوی آب با همکاری موزه ملی ایران، ورزش، سلامت و گردشگری آبی با همکاری آکادمی ملی المپیک، گردشگری آبی با همکاری اتاق ایران برگزار خواهد شد.

پاون