ایران، نایب رئیس کمیسیون بین‌المللی آبیاری و زهکش

وزارت نیرو: جمهوری اسلامی ایران به‌ عنوان نایب رییس جدید کمیسیون بین‌المللی آبیاری و زهکشی انتخاب شد.

به گزارش مهرگان پرس،در هفتاد و دومین اجلاس کمیسیون بین المللی آبیاری و زهکشی که روز پنجشنبه گذشته (۲۵ آذر ماه ۱۴۰۰) با حضور نمایندگان ۵۷ کشور عضو به‌صورت مجازی برگزار شد، «علیرضا سلامت» با کسب آرای لازم برای یک دوره سه‌ساله (۲۰۲۱-۲۰۲۴) به سمت نایب رییس این کمیسیون برگزیده شد.

کمیسیون بین‌المللی آبیاری زهکشی به عنوان یک نهاد غیردولتی با هدف اشاعه علوم و دانش فنی، توسعه و کاربرد فنون در بخش آبیاری و زهکشی در ماه ژانویه سال ۱۹۵۱ به ابتکار سازمان مرکزی آبیاری هند تشکیل شد و اکنون ۵۷ کشور عضو این نهاد بین المللی هستند. ایران نیز در سال ۱۳۳۴ به عضویت این کمیسیون درآمد و کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران در سال ۱۳۴۷ در ایران ایجاد شده است.

هر ساله در زمان اجلاس کمیسیون بین الملل آبیاری و زهکشی، نایب رییسان جدید کمیسیون از بین نمایندگان معرفی شده توسط کشور‌ها برای مدت سه سال متوالی با کسب آرا حداکثر انتخاب می‌شوند.

نایب رئیسان از بین اعضای فعال گروه‌های کاری کمیسیون که سوابق موثری در مدت زمان فعالیت خود داشته، برگزیده شده و وظیفه‌شان پایش و نظارت مستمر فعالیت کمیته‌های ملی عضو کمیسیون در منطقه تحت پوشش خود با هدف ارتقای سطح عملکرد آن‌ها است.

علاوه بر علیرضا سلامت از ایران، «سوگی هیرو واتانابهم از ژاپن و «عزیز فرتاهی» از مراکش دو نایب رئیس دیگر به‌عنوان نایب رییسان جدید کمیسیون برای یک دوره سه ساله (۲۰۲۱-۲۰۲۴) انتخاب شدند.

پاون